Uppdrag för att minska felaktiga utbetalningar

Report this content

Regeringen har beslutat om tre uppdrag i regleringsbrevet för 2021 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, för att minska felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragen är kopplade till regeringens övergripande mål om att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Som en del i regeringens arbete med att förebygga, upptäcka och följa upp felaktiga utbetalningar och fusk inom välfärdssystemen aviserade regeringen flera satsningar inom området i samband med budgetpropositionen för 2021. En av satsningarna innebär att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ska tillföras fem miljoner kronor per år från 2021. Pengarna ska användas för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Som en del i denna satsning har regeringen beslutat om följande uppdrag i IAF:s regleringsbrev för 2021:

Handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete

IAF ska utarbeta en handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete för att
motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. 

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 24 september 2021.

Identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen 

IAF ska identifiera risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen samt föreslå åtgärder för att komma tillrätta med dessa. Uppdraget ska bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt för dess uppföljning. IAF ska i arbetet inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. 

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 24 september 2021.

Jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

IAF ska utifrån myndighetens tillsynsuppdrag bidra till det arbete som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och Ekonomistyrningsverket tillsammans ska genomföra avseende jämförande riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. 

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 30 september 2021.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera