Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen

Report this content

Idag har regeringen beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska som ett första steg inför reformeringen analysera förutsättningarna för denna och genomföra vissa förberedelser.

 

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Det uppdrag som regeringen idag har beslutat om innebär att Arbetsförmedlingen ska genomföra vissa förberedel­ser, löpande bistå Regeringskansliet och särskilt analysera vissa förutsätt­ningar inför att regeringen fattar beslut om utformningen av det reformerade systemet.

Uppdraget till Arbetsförmedlingen består i att myndigheten ska analysera och redogöra för:

  • Hur krav på och kontroll av leverantörer kan utformas i det nya LOV-baserade systemet och annan upphandling.
  • Hur matchande och rustande insatser kan organiseras för olika målgrupper.
  • Hur kommuners insatser ska tas tillvara och samverkan säkerställas.
  • Hur modeller för ersättning till fristående aktörer kan utformas.
  • Vilka huvudsakliga processer som behövs för olika grupper av arbets­sökande för att stödet till dem ska bli effektivt och möjliggöra effektiv samord­ning eller samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristå­ende aktörer, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda aktörer.
  • Hur den arbetsmarknadspolitiska bedöm­ningen kan utvecklas.
  • Vilken digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas.
  • Hur Arbetsförmedlingens tillgänglighet och lokala närvaro bör utvecklas och omfattning och tidpunkt för deltagande vid statliga servicekontor, vilket bör inledas under 2020.
  • Vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt för att det ska finnas en fungerande verksamhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 november 2019. Regeringen avser att inleda reformeringen av Arbetsförmedlingen under 2020 och den ska vara fullt genomförd under 2021.

 

Viktor Ny​berg
tf Pressekreterare hos
Ylva Johansson
073-051 03 71

viktor.nyberg@regeringskansliet.se​ 

 

Prenumerera