Uppdrag till SCB att kartlägga kvinnors och mäns obetalda arbete

Report this content

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID) med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Under 2020 genomförde SCB en pilotstudie där de med hjälp av enkätfrågor mätte hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas mellan kvinnor och män. Metoden visade sig vara framgångsrik för att samla in data och samma metod kommer därför att användas för att genomföra den nya studien TID under 2021.

- Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hem- och omsorgsarbete. Om kvinnor fortfarande lägger mer tid än män på obetalt arbete i hemmet ger det mindre tid för betalt arbete på arbetsmarknaden och riskerar att öka den totala arbetsbelastningen. Dessutom behöver barn tid med båda sina föräldrar, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

SCB har sedan 1990 genomfört en så kallad tidsanvändningsundersökning (TA) vart tionde år. TA mäter hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som fritids- och hemarbetsaktiviteter, och visar bland annat skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning. Resultaten från undersökningarna om tidsanvändning används bland annat till att följa upp det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

För uppdragets genomförande får SCB använda 4, 5 miljoner kronor.

 

Kontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera