Utökad kredit till Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att ändra Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2018. Beslutet innebär höjda anslagskrediter för aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiska program.

Anslagskrediterna för Arbetsförmedlingen, det vill säga de medel som myndigheten kan få ut i förtid från nästa års anslag höjs från fem procent till tio procent. Beslutet fattas för att möjliggöra en ökad flexibilitet i användningen av resurser för arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken och andra insatser.

I detta arbetsmarknadsläge behövs utbildningar som motverkar den brist på arbetskraft som vi nu ser. Vi är angelägna om att Arbetsförmedlingen ser till att personer med rätt förutsättningar tar del av arbetsmarknadsutbildningar, samtidigt som myndigheten fortsätter att värna den positiva resultatutvecklingen. Det här ger en ökad möjlighet för Arbetsförmedlingen att erbjuda insatser som behövs nu under 2018, säger arbetsmarknad- och etableringsminister Ylva Johansson.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera