Ylva Johansson deltar på internationell högnivåkonferens om framtidens arbetsmarknad

Report this content

Tisdag den 9 april deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i EU-kommissionens konferens om framtidens arbetsmarknad, Future of Work, i Bryssel.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, ordförande i FN:s generalförsamling María Fernanda Espinosa Garcés, och generaldirektör för FN-organet ILO, Guy Ryder, är några av de många talare som kommer att bidra till diskussionen om framtidens arbete. Syftet med konferensen är att diskutera hur arbetslivet förändras och hur de möjligheter dessa förändringar innebär bäst kan tas tillvara. Konferensen har också tydlig koppling till den internationella arbetsorganisationen ILO:s internationella arbetskonferens i juni 2019 där frågan om framtidens arbete kommer diskuteras på global nivå.

Under konferensen Future of Work kommer Ylva Johansson att bland annat inledningstala i sessionen ”Skydda och investera: Modernisera välfärdssystemen, göra dem hållbara och inkluderande”. Under inledningstalet kommer Ylva Johansson lyfta hur starka och inkluderande välfärdssystem underlättar omställning och skapar större rörlighet på arbetsmarknaden.

 

Sofia Brändström
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-219 50 29
sofia.brandstrom@regeringskansliet.se

 

Prenumerera