Arbor Networks lanserar avancerat DDoS-skydd anpassat för små och medelstora företag

DDoS-skydd för storföretag anpassas till de små och medlestora företags förhållanden 

Stockholm, 24 oktober 2017 – Arbor Networks Inc., NETSCOUT:s säkerhetsavdelning (NASDAQ: NTCT), lanserar ett avancerat DDoS-skydd för små och medelstora företag genom en serie prisvärda och flexibla alternativ med allt från lokala versioner till virtualiserade lösningar samt stöd för Amazon Web Services för enhetligt skydd i hybridmolnmiljöer. Därigenom ska företag inte längre behöva kompromissa mellan prestanda och pris eller nöja sig med färdiga standardlösningar för DDoS-skydd som saknar grundläggande funktionalitet. De nya produkterna är ett led i Arbors strävan efter att hjälpa företag av alla storlekar att skydda sina nätverk mot DDoS-hot som ständigt eskalerar i fråga om attackernas frekvens, volym och komplexitet.  

”Arbors teknik utvecklades ursprungligen för att tillgodose storföretagens omfattande behov av säkerhet och nätverkstillgänglighet. Genom att anpassa tekniken till små och medelstora företag, med priser och format som är bättre lämpade för deras verksamhet och affärsmodeller, höjer Arbor kvaliteten på DDoS-skyddet för dessa organisationer. Med tanke på deras beroende av molnbaserade applikationer och digitala tjänster är nätverkstillgänglighet lika basal som elektricitet”, sa Rob Ayoub, Research Director i IDC:s Security Products-program.

Enkel att implementera och driva

Arbors APS-lösning vänder sig till mindre IT-team med begränsade resurser och kan implementeras i en enhet eller som en VM- eller AWS-instans. Den är enkel att implementera tack vare omfattande automatisering, och plug & play-designen innebär att den snabbt och enkelt kan installeras med standardinställningarna också under en pågående attack. Utöver de robusta fördefinierade funktionerna i Arbor APS kan användarna snabbt finjustera skyddet så att det passar deras nätverk. Plattformens lättbegripliga användargränssnitt och omfattande funktioner har vunnit priser och erkännande bland branschanalytiker över hela världen.

DDoS-skydd i världsklass

Arbor rekommenderar hybridskydd eller skydd i flera lager för att stå emot alla typer av of DDoS-hot. Molnbaserat skydd är en nödvändighet för att klara stora och omfattande attacker, och Arbors APS-lösning ger skydd på plats mot komplexa applikationslagerattacker och TCP-lägesutmattande attacker. Arbor APS omfattar avancerade tekniker för identifiering och lindring och ger en heltäckande bild på nätverksaktiviteten, vilket gör det möjligt att snabbt och automatiskt blockera attacker innan de påverkar kritiska applikationer och tjänster.

Med hjälp av Cloud Signaling-teknik utökar, automatiserar och integrerar Arbor dessutom skyddet till molnet för att koppla samman skydd på plats med molnbaserade DDoS-tjänster. APS kan konfigureras för att varna tjänsteleverantörer uppströms, som Internet-leverantören eller Arbor Cloud, när större attacker hotar tillgängligheten. Detta säkerställer snabb lindring av DDoS-attacker innan de överbelastar lokala resurser.

Inbyggd Global Threat Intelligence

Utöver fördelarna med produkten erbjuder Arbor även insyn i Internet-trafik och hot, samt detaljerad information och hotskydd från sitt världsledande säkerhetsforskningsteam. ATLAS Intelligence Feed ger produkterna automatiserat och kontinuerligt uppdaterat skydd mot de senaste och allvarligaste hoten mot ditt företag.

Stödresurser

Om Arbor Networks

Arbor Networks, NETSCOUT:s säkerhetsavdelning, strävar efter att skydda Internets infrastruktur och ekosystem. Det var enligt den principen vi grundades år 2000, och det är den röda tråd som löper genom allt vi gör än i dag. Arbors metod grundas i studiet av nätverkstrafik. Arbors lösningar för synlighet, DDoS-skydd och avancerade hot ger kunderna en detaljerad inblick i sitt nätverk som förstärks av en överblick av den globala Internet-trafiken och nya hot genom vår ATLAS-infrastruktur. ATLAS hämtar sin information från fler än 300 tjänsteleverantörer som är våra kunder, och det levererar upplysningar som bygger på inblick i omkring en tredjedel av den globala Internet-trafiken. Arbors nätverksinsikter stöds av Arbor Security Engineering & Response Team (ASERT), smarta arbetsflöden och fullödiga användarsammanhang, och de hjälper kunderna att upptäcka, förstå och lösa de mest komplicerade och betydelsefulla säkerhetsutmaningarna som organisationerna ställs inför. 

Läs mer om Arbors produkter och tjänster på arbornetworks.com eller följ oss på Twitter, @ArborNetworks. Arbors forskning, analyser och kunskaper publiceras i ASERT-bloggen. Du hittar en global datavisualisering av DDoS-attacker baserad på vår ATLAS-information i Digital Attack Map, ett samarbete med Jigsaw, ett inkubatorföretag inom Googles moderbolag Alphabet (NASDAQ: GOOGL).

Safe Harbor
Framåtblickande uttalanden i detta meddelande sker i enlighet med Safe Harbor-principerna i avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934 och andra federala säkerhetslagar. Investerare ska vara medvetna om att uttalanden i detta pressmeddelande som inte är strikt historiska, inklusive men utan begränsning till uttalanden rörande fördelarna med och egenskaperna hos Arbors portfölj med lösningar, utgör framåtblickande uttalanden som inbegriper risk- och osäkerhetsmoment. Faktiska resultat kan skilja avsevärt från dessa framåtblickande uttalanden på grund av kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer. En närmare beskrivning av riskfaktorer med koppling till NETSCOUT finns i företagets årsrapport på formulär 10-K för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017 samt i NETSCOUT:s efterföljande kvartalsrapport på formulär 10-Q som finns registrerade hos Securities and Exchange Commission. NETSCOUT åtar sig inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande eller med hänsyn till informationen i detta meddelande.

Varumärkesinformation: Arbor Networks, Arbor Networks-logotypen och ATLAS är varumärken som tillhör Arbor Networks, Inc. Övriga varunamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Kontakt 

Kevin Whalen
Arbor Networks
781-362-4377
kwhalen@arbor.net 

Prenumerera