Penser Access: Arc Aroma - 10 maskiner i drift runt om Medelhavet

Report this content

Arc Aroma redovisar en nettoomsättning på 1,3 (0,2) mkr för Q3'18/19 (nov-jan). Under kvartalet har fyra maskiner intäktsförts, tre oliveCEPT-maskiner till Medelhavet och en maskin till Optifreeze. Totalt har nu Arc Aroma installerat 10 oliveCEPT-maskiner runt om Medelhavet, där de resterande 7 väntas i Q4’18/19. Efter emissionen bedömer vi bolaget vara väl kapitaliserat för framtida expansion och kommersialisering, med tillräckligt i kassan för att klara sig fram tills verksamheten är kassaflödespositiv. Vi räknar samtidigt med en högre andel uthyrda maskiner, jämfört med sålda, de närmsta åren och ser en fortsatt hög potential i aktien, men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/aap_20190307.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se