Penser Access: Arc Aroma - Från nyckelreferenser mot skarpa avslut

Report this content

För det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick intäkterna till SEKm 4,3 (3,4), varav SEKm 4,5 (3,2) aktiveringar. Råvaror och förnödenheter stack ut på kostnadssidan och kom in på SEKm -5,1 (-4,2), vilket bidrog till att de totala rörelsekostnaderna landade på SEKm -9,2 (-7,2). Man ska dock inte lägga alltför stor vikt kring intäkterna samt kostnaderna i enskilda kvartal utan fokus bör istället läggas på testresultat samt hur försäljningsarbetet fortgår. Under kvartalet har goda testresultat erhållits från Italien där nu oliveCEPT är redo för kommersialisering. Även inom bioCEPT och dynaCEPT fortlöper försäljningsarbetet på väl. Arc kliver in i en period där fokus läggs på faktiska beställningar och skarpa avslut, istället för som tidigare att sätta nyckelreferenser. Bolagets kassa bör räcka något kvartal till varpå försäljning i närtid blir avgörande för att slippa kapitalanskaffning. Vi kvarstår vid bedömningen att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1QsXC6-lnOYsyWJ1F5zqpupEdKFvZ2JB-/view?usp=sharing

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se