Penser Access: ArcAroma - Upplagt för händelserikt 2021

Report this content

ArcAroma har en intressant portfölj av oliveCEPT enheter på plats hos kunder i såväl Europa som i Kina, vilket pekar på att ringarna på vattnet sprids allt snabbare i olivoljeindustrin kring ArcAromas teknologi och dess fördelar. Även juiceCEPT, med potentiella applikationer inom såväl juiceproduktion som inom mejeriindustrin har potential att etableras hos viktiga kunder under 2021. Vi ser ett motiverat värde på 50 kr per aktie i ArcAroma. Detta baseras på en prognos om en försäljning av 50 CEPT-enheter 2023, med en EBITDA-multipel på 5x samt diskonterat till idag. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aaa_20210105.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se