Penser Access: ArcAroma - Fusion med OptiFreeze

Report this content

ArcAroma kommunicerar en plan för en fusion med OptiFreeze. Sammanslagningen motiveras av att bolagen står inför kommersiella genomslag och gynnas av att använda gemensamma resurser för expansion, produktion, forskning och logistik.

Vi ser god potential för synergier via en fusion mellan bolagen. Vi noterar att en andel av ägarna har lämnat sin avsikt att rösta för den förslagna fusionen men avvaktar stämmobeslut kring sammanslagningen innan vi integrerar samarbetet i våra prognoser.

Läs den fullständiga analysen: Fusion med OptiFreeze (penser.se)

 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se