Professorstitel till rektor och vd Henrik Wolff för engagemang i högskolefrågor

Pressmeddelande:

Henrik Wolff, rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab och vd för Stiftelsen Arcada, har den 1 december 2017 förlänats professors titel och värdighet av Republikens president för sina insatser som rektor i så väl nationella som internationella högskolefrågor och för sitt engagemang som drivkraft i utvecklingen av campusområdet i Arabiastranden. Professorsbrevet överräcks den 17 januari.

Henrik Wolff har under sin hela yrkeskarriär jobbat med utbildningsfrågor och har haft en aktiv roll i utformningen av den internationellt inriktade högskoleutbildningen i Finland. Före grundandet av Arcada var Wolff rektor för Tekniska läroverket i Helsingfors.

– Wolff har alltid även varit engagerad i högskolepolitiken och har i hög grad påverkat de högskolepolitiska riktlinjerna i Finland. Han är en förespråkare för internationalisering av högskolorna, eftersom kunskapsutveckling inte känner gränser, konstaterar Arne Wessberg, styrelseordförande för Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Arcadas campusområde i Arabiastranden är långt en produkt av Wolffs vision. Sedan 2004 då Arcadahuset blev färdigt har området utvecklats till ett trivsamt och välfungerande campus, där studenter både studerar och bor. Då byggnaden med både idrottshall och studentbostäder blir färdig i januari 2019, kommer Arcadas campus att bestå av över 600 studentbostäder.

– Arcadas Campus var unikt nationellt sett då Arcada flyttade all sin högskoleverksamhet 2004 till Arabiastranden och samlade alla utbildningar oberoende av bransch under ett och samma tak. Det här har haft positiva effekter för högskolan och möjliggör bl.a. tvärvetenskapliga projekt, säger Wessberg.

Henrik Wolff har genom åren haft många förtroendeuppdrag och har varit engagerad i bl.a. Rektorsrådet Arene r.f. och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland. Utöver nationella uppdrag är Wolff också internationellt aktiv inom utbildningsfrågor. Wolff var initiativtagare till det europeiska nätverket European Network for European Universities of Applied Sciences (UASnet) och är verksam i nordiska sammanhang, bl.a. inom finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

Professorsbrevet överräcks till Henrik Wolff onsdagen den 17 januari 2018 i samband med grundstensmurningen för de nya studentbostäderna och idrottshallen. Grundstensmurningen inleds kl. 14.00 på Campus (Byholmsgränden 6, Helsingfors), varefter festligheterna fortsätter i Arcadahuset (Jan-Magnus Janssons plats 1).

Pressens representanter är välkomna att delta i grundstensmurningen och överräckningen av professorsbrevet. Anmälningar till informatör Andréa Högberg, andrea.hogberg@arcada.fi

Tilläggsinformation:
Yrkeshögskolan Arcada Ab, styrelseordförande Arne Wessberg, tfn 0400 618 800

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning, fortbildning, specialiseringsstudier och öppna YH-studier på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. På Arcada löper arbetet för hållbar utveckling som en röd tråd genom all vår verksamhet, vi samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver samhällsrelevant och banbrytande forskning. Vi tror också på nära kontakt med arbetslivet och uppmuntrar till entreprenörskap. Därför är en examen på bachelor- eller masternivå från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård både relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Om oss

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Prenumerera

Media

Media