Idag inleds handeln i Arcede Pharmas aktie på Spotlight Stock Market

Report this content

Handeln i Arcede Pharma AB (“Arcede”) inleds idag på Spotlight Stock Market under kortnamnet ARCEDE och med ISIN-kod SE0018168742.

Pressmeddelande och mer om Arcede Pharma AB på Spotlight Stock Market: spotlightstockmarket.com.

Noteringen av Arcede följer av att årsstämman i Respiratorius AB (”Respiratorius”), som hölls den 9 juni 2022, beslutade att dela ut samtliga aktier i Arcede till Respiratorius aktieägare. Utdelningen verkställdes med avstämningsdag den 23 juni 2022, vilket innebär att Respiratorius tidigare innehav av samtliga aktier i Arcede har delats ut till de som per avstämningsdagen var registrerade aktieägare i Respiratorius.

Arcede offentliggjorde den 21 juni 2022 ett memorandum avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market som finns tillgängligt på Arcedes hemsida www.arcedepharma.com.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

För mer information:
Mia Lundblad
VD, Arcede Pharma AB (publ)
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022.

Om Arcede Pharma

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt svår astma. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Prenumerera