Archus bygger kreativitet med hjälp av AI

Report this content

Archus är ett av de första svenska arkitektföretagen som certifierat medarbetare i planerings- och designverktyget Spacemaker. Tillsammans med Peab Bostad utvecklar de nu helt nya samarbetsformer där AI och digitala verktyg bidrar till projektens kreativitet och att skapa bättre slutresultat.


 

Arkitekten Malin Ahlgren Bergman har tillsammans med sina kollegor Mari Johansson och Johan Roos under vintern utbildat sig i Spacemaker och nu även certifierats. Samtliga arbetar med bostäder i tidiga skeden, exploateringsutredningar och detaljplaner.

– En kollega på Archus upptäckte Spacemaker tidigt, men beslutet att satsa kom när vår uppdragsgivare Peab Bostad hintade om att vi borde titta litet extra på verktyget. Som utvecklingspartner är det viktigt att vara nyfiken på och vilja lära sig ny teknik som kan bidra i uppdragen, säger Malin Ahlgren Bergman på Archus.Spacemaker, numera ägt av Autodesk, används inom arkitektur och samhällsplanering i tidiga skeden. Verktyget 3D-visualiserar och simulerar hur byggnader påverkas av sin omgivning, ljusförhållanden och mycket annat. Det möjliggör även så kallad generativ design, där användaren sätter grundparametrar varefter programmet räknar fram ett stort antal möjliga lösningar. Detta går på några minuter och arkitekten kan sedan välja ut de förslag som är intressanta att arbeta vidare med.  

Innovation och ny teknik är viktiga områden för både Peab Bostad och Archus. Då Spacemaker ligger i molnet kan båda parter jobba tillsammans på ett nytt sätt.   – Med hjälp av Spacemaker kunde vi i ett tidigt skede bedöma utvecklingspotentialen för ett möjligt förvärvsprojekt. Archus har skickligt och kreativt utnyttjat verktyget för att ta fram de olika möjligheterna för projektet, säger Carl Johan Casserberg, affärsutvecklare på Peab Bostad.   Malin Ahlgren Bergman säger att hon tycker att verktyget är kul och stimulerande att jobba med, att det går snabbt och ofta ger helt nya infallsvinklar på hur platser kan användas.

– Det kan handla om så enkla saker som att omedelbart visa hur nära en väg det går att placera en byggnad. I vanliga fall ritar jag ett första förslag och skickar till konsulten för att flera dagar – eller veckor – senare få en bulleranalys. Nu får jag istället direkt veta hur jag kan skissa vidare, säger hon.

Genom att slippa lägga tid på beräkningar som datorn kan göra så blir det också möjligt att ägna sig åt det de flesta arkitekter gillar: kreativ problemlösning genom gestaltning. 

– Ett yrke som i grunden handlar om skapande kräver ibland att man hittar nya sätt att jobba, att man tvingar sig att ändra sin process. Kortar man samtidigt ner delar av processen genom att eliminera tråkigt beräkningsarbete blir jobbet mer lustfyllt. 

På Archus och Peab Bostad ser man fram emot när de nya digitala verktygen når och börjar användas av kommunerna.

– När kommun, byggherre och arkitekt ser samma saker på skärmen, kan testa att höja eller sänka höjden på byggnader direkt och se vad som händer, ja då går arbetet snabbare och blir starkare förankrat. Slutresultatet blir också bättre för de som ska bo och leva där, sammanfattar Jerker Hägglund, Sverigechef för Spacemaker.

Under 2021 fortsätter Archus att utbilda och certifiera arkitekter i Spacemaker och hoppas också få genomföra sitt första skarpa pilotprojekt med hjälp av verktyget.


För ytterligare information, kontakta:
Malin Ahlgren Bergman, Archus, 076–406 10 50, malin.ahlgren-bergman@archus.se
Carl-Johan Casserberg, Peab Bostad, 0708-92 90 29, carl.johan.casserberg@peab.se
Jerker Hägglund, Spacemaker, 076-631 91 23, jerker@spacemaker.ai

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Archus bygger kreativt med hjälp av AI
Twittra det här

Citat

När kommun, byggherre och arkitekt ser samma saker på skärmen, kan testa att höja eller sänka höjden på byggnader direkt och se vad som händer, ja då går arbetet snabbare och blir starkare förankrat. Slutresultatet blir också bättre för de som ska bo och leva där, sammanfattar Jerker Hägglund, Sverigechef för Spacemaker.
Jerker Hägglund, Sverigechef för Spacemaker