Archus expanderar och välkomnar åtta nya medarbetare inom arkitektur

Report this content

För att möta en ökad efterfrågan från våra uppdragsgivare expanderar Archus ytterligare och anställer åtta nya arkitekter och byggnadsingenjörer samtidigt som ledarskapet på Stockholmskontoret förstärks.

På Archus Stockholmskontor kommer Mårten Bäckman och Mari Johansson ta över som Ansvarig Arkitektur Stockholm efter Maria Lagergren som valt att lämna sin roll som kontorschef efter sex år för att återgå till att fullt ut verka som uppdragsansvarig arkitekt med fokus på bostäder. Samtidigt stärker bolaget upp men nya medarbetare på samtiliga kontor. 

I Stockholm har följande personer rekryterats:
Malin Chapó, inredningsarkitekt med 21 års erfarenhet. Senast från Reflex Arkitekter.
Jennie Maxe, inredningsarkitekt med 16 års erfarenhet. Senast från Reflex Arkitekter.
Alaia Rodriguez Elorriaga, arkitekt och certifierad passivhusexpert. Senast från Ascape Arkitektur.

I Västerås har följande medarbetare rekryterats:
Anna Gyllenswärd, uppdragsansvarig arkitekt. Senast från Krook & Tjäder.
Pernilla Gottberg, handläggande byggnadsingenjör. Senast från Sweco Architects.

I Borlänge har följande medarbetare rekryterats:
Julia Falås, handläggande arkitekt och inredningsarkitekt. Senast från Reflex Arkitekter.
Adam Ljungberg, byggnadsingenjör. Examen från Högskolan Dalarna i juni 2021.

I Uppsala har följande medarbetare rekryterats: 
Karin Winroth, uppdragsansvarig landskapsarkitekt med tio års erfarenhet. Senast från Bjerking AB.

- Att vi hittat så många kompetenta medarbetare på kort tid visar att vi är en spännande och attraktiv arbetsgivare för arkitekter och ingenjörer. Vi erbjuder en arbetsplats där alla ges möjlighet att vara med och skapa hållbar och innovativ arkitektur samt att vara en del av Archus helhetserbjudande inom samhällsbyggandet, säger Erik Bruhn, vd på Archus Arkitektur.

Prenumerera

Media

Media