Archus och Vallaskolan vinner arkitekturpris

Report this content

Nya Vallaskolan i Sala, ritad av Archus, tilldelades i måndags, den 22 mars Sveriges Arkitekter arkitekturpris Västmanland för 2021. Tanken bakom priset är att lyfta fram intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som under senare tid genomförts i Västmanland.

Ur juryns motivering:
Den nya skolbyggnaden, annexet, är ett lyckat exempel på modern arkitektur. Från medveten placering och fina detaljer till en genomtänkt helhet. Detta projekt har sådana kvalitéer att det ska belönas med ett arkitekturpris.
Byggnadens stomme av homogent trä och även inredningen är i huvudsak av trä som har gjorts synlig i interiören. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Skogen, ängen och myren. Dessa har fått ge identitet till de tre hemvister som finns på plan två och tre. Naturträ, varma kulörer samt textilier ger tillsammans ett ombonat intryck, ljuddämpning och en behaglig taktil upplevelse.

Juryn bestod av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter; Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn, Ola Wikström, arkitekt, Hans Larsson, landskapsarkitekt, Erik Hidman, arkitekt samt byggnadsantikvarie Anna Ahlberg.

Fakta om Vallaskolan
Vallaskolan har utformats med traditionellt hållbara material och en modern planlösning. Ett projekt som inte bara är byggt på massiva material utan även på delaktighet och en gemensam målbild. Skolan blir aktivitetsbaserad och istället för att arbeta traditionellt med en klass i ett klassrum består skolan av hemvister för 65–70 elever och tillhörande personalteam. I hemvisten finns rum med olika karaktär och storlek. Detta ger möjlighet att anpassa undervisningen till olika inlärningssituationer och varierande gruppstorlekar, men även till individuella behov. Läs mer om Vallaskolan här: >>>

Byggherre: Sala kommun
Uppdragsgivare: Byggpartner i Dalarna AB
Ort: Sala
År: 2020
Hållbarhetsvinkel: Miljöbyggnad Silver, Massivträ

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett byggnadsverk som i sitt yttre har en modern tolkning av den historiska skolmiljön på platsen och som i sitt inre ger en signal om framtiden inom svenskt byggande. Klassiskt bestående och förnyelsebart material i Bergslagen, lera från gammal sjöbotten och trä från skog!
Johnnie Pettersson, arkitekt och grundare av Archus