Penser Access: Arcoma - Flertal åtgärder för att möta osäkerheten pga Covid-19

Report this content

Hittills har Arcoma lyckats hålla produktionen uppe väl med Q1’20 i nivå med Q1’19 och lanseringen av Arcoma Precision i5. Bolaget har dock vidtagit omfattande åtgärder för att möta den ökade osäkerheten med Covid-19. Långsiktigt bedömer vi den strukturella efterfrågan på Arcomas produkter som intakt. Däremot är utsikterna oklara bortanför april då det är svårt att sia om hur Covid-19 kommer påverka sjukhusens investeringar, så väl som bolagets internationella partnersamarbeten (Canon USA och Konica Minolta). Sammantaget har vi sänkt vår EBIT-prognos från 15 till 8 mkr för 2020 och noterar en särskilt hög osäkert i prognosen. Baserat på Arcomas förändringsarbete senaste året fortsätter vi se positivt på möjligheterna för bolaget att lyfta marginalen, möjligen hjälpta av åtgärderna under nuvarande kris, till 11% 2022e. Dessutom är bolaget relativt lågt belånat med nettoskuld på 5 mkr 2019 motsvarande 0,4x EBITDA och gynnas av starka ägare där ordförande Lars Kvarnhem ökade sitt ägande till över 10% under mars.  

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arcoma_20200414.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se