Penser Access: Arcoma - Tillväxten föregår lönsamheten

Omsättningen i första kvartalet ökade med 37% till 34,6 mkr, i linje med vår förväntade tillväxttakt på 40%, medan EBITDA på 1,8 mkr var lägre än de 3,2 mkr vi räknat med då ökad andel kompletta system med detektorer och en lågmarginalleverans pressade bruttomarginalen. Bolagets arbete med att sänka produktionskostnaderna fortsätter men besparingarna riskerar att realiseras något långsammare än förväntat. Efter rapporten har vi justerat ner vår EBIT-prognos med 8% för i år och 4% för 2020e, men fortsätter räkna med att kombinationen av hög tvåsiffrig tillväxt och förbättrad lönsamhet ska lyfta EBITDA från 5 mkr 2018 till 33 mkr 2021e. Sedan initieringen av vår bevakning av Arcoma för två månader sen är aktien nu upp 28%. Värderingen på EV/EBITDA 21x ’20e, 11x ’21e lämnar dock ett visst utrymme för fortsatt uppvärdering. Sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien, medan risken för förseningar av det väntade lyftet och en hög prognososäkerhet ger en hög risk.  


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arcoma_20190524.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera