Arctic Gold AB (ARCT): Bidjovagge gruvprojekt fortgår och nya analyser redovisas

 

Arctic Gold har erhållit ytterligare analyser från borrhål i Bidjovagge. Denna gång redovisas guld och kopparhalter i två borrhål som borrades söder om de tidigare kända malmkropparna D-malmen och Gerd. I borrhål 11-0035 erhölls tre mineraliserade sektioner varav en höll 0,94 gram per ton guld och 1,08 % koppar över 30 meter. Samtliga sektioner redovisas i bilaga.

Analysresultaten från Arctic Golds borrprogram 2011 fortsätter att komma och även den senaste leveransen visar att guld och kopparmineraliseringar påträffats i närheten till tidigare kända malmer i Bidjovagge gruvfält. Cirka 60 % av resultaten är härmed levererade från analyslabbet.

I övrigt har bolaget hållit informationsmöten för de människor som berörs direkt av vårt gruvprojekt i Bidjovagge. Mötet i Kautokenio var välbesökt och till motsvarande möte i Nordreisa kommun kom något färre personer. Många frågor ställdes om vårt förslag till Planprogram som beskriver hur vi planerar verksamheten och vilka konsekvenser som skall utredas. Mer om detta kan läsas på vår hemsida www.arcticgold.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar