Höga kopparhalter i Bidjovagge

Arctic Gold har nu även erhållit höga kopparhalter i Bidjovagge. Tidigare rapporterades att man påträffat en rik guldmineralisering över 22,75 m med 2,59 gram per ton guld varav 8,80 m med 4,14 gram per ton guld. Analyserna visar nu även att det finns höga kopparhalter ihop med guldet.

Den rika guldsektionen hittades i borrhål 11-0016  som ansattes för att följa upp den rika koppar-guld mineralisering som IGE Nordic hittade vid sin borrning i området 2008. Kopparanalyserna som nu finns visar även dom höga halter.

Hela mineraliseringen är 39,75 m längs kärnan och håller i snitt 1,49 gram per ton guld samt 0, 91 % koppar. Inom denna sektion finns rikare partier exempelvis 19,45 m med 2,96 gram per ton guld och 1,06 % koppar. Alternativt kan en uppdelning göras mellan en guldrik sektion över 8,80 m med 4,14 gram per ton guld och 0,32 % koppar samt en kopparrik sektion över 8,67 m med 1,86 % koppar och 2,36 gram per ton guld.

Denna nya mineralisering ligger 280 meter norr om det gamla gruvområdet och visar att nya mineraliseringar kan hittas. Mineraliseringen är öppen i alla riktningar och har även undersökts med geofysiska mätningar i borrhålen samt kommer även att undersökas vidare med borrning under nästa säsong.

-Detta är mycket positivt och stärker  förhoppningarna om att hitta flera nya brytvärda förekomster av guld och koppar i Bidjovagge gruvfält, säger Lars-Åke Claesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten.

Taggar:

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94

Dokument & länkar