Näringsministern i Norge är beredd att ändra lagen för att få gruvdrift

Närings- och Handelsminister Trond Giske (Ap) aviserar ändringar i Plan- og Byggningsloven i Norge. Han vill ha gruvor i Nordnorge och föreslår därför en rad åtgärder. Han vill tillsätta utredningsgrupper för att ändra i flera lagar som är tillämpliga då ett mineralprojekt skall utvecklas till gruvdrift. Den norska Mineralstrategin som lades fram i mars 2013 följs nu upp med förslag till ett antal åtgärder för att uppnå det regeringen önskar, nämligen att Norge åter skall bli en nation med en bärkraftig mineralindustri.

Arctic Gold väntar fortfarande på att kommunledningen i Kautokeino skall få hjälp med lagtolkningen av Justis- og Beredskapsdepartementet samt Miljøverndepartementet för att kunna fatta ett beslut om vårt modifierade Planprogram. Kommunledningen hade hoppats att få denna hjälp så att vårt ärende kunde behandlas den 18 juni. Men så blev alltså inte fallet. De konsekvensutredningar vi har planerat får alltså avvakta tillsvidare.

-I vänta på den kommunala handläggningen ser vi nu att Norges regering verkligen vill lägga tillrätta för en framtida mineralindustri, vilket vi ser mycket positivt på säger vd, Lars-Åke Claesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.