Storägarna ökar sitt innehav

Efter den avslutade nyemissionen i Arctic Gold har storägarna Markus Elsasser via bolag 24,6 % av aktier och Tord Cederlund 20,0% av aktierna. Dessa båda investerare satsar därmed ytterligare på Arctic Gold och tror på framtida aktieägarvärde

-Vi tror på Norge som mineralproducent och hoppas att regelverket skall falla på plats och att de boende i kommunen liksom folk verksamma i renskötseln ska se fördelar med att Arctic Gold satsar stort i Bidjovagge, säger Tord Cederlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.

Om oss

Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid sidan av Bidjovagge har Arctic Gold ett antal intressanta guld- och basmetallprojekt i Sverige. Telefon: 018-15 64 23Mobil: 070-673 32 94