Storägarna ökar sitt innehav

Efter den avslutade nyemissionen i Arctic Gold har storägarna Markus Elsasser via bolag 24,6 % av aktier och Tord Cederlund 20,0% av aktierna. Dessa båda investerare satsar därmed ytterligare på Arctic Gold och tror på framtida aktieägarvärde

-Vi tror på Norge som mineralproducent och hoppas att regelverket skall falla på plats och att de boende i kommunen liksom folk verksamma i renskötseln ska se fördelar med att Arctic Gold satsar stort i Bidjovagge, säger Tord Cederlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Qualified Person och Europageolog.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Arctic Gold AB
46 (0)18 156423
46 (0)70 6733294
claesson@arcticgold.se
www.arcticgold.se

Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. Arctic Golds aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser är Redeye. Mer information om bolaget finns på www.arcticgold.se.