Analysguiden: Erfaret team på jakt efter nästa gruvsuccé

Report this content

Analysguiden inleder bevakning av prospekteringsbolaget Arctic Minerals. Bolaget har ett värdefullt samarbete med gruvjätten Rio Tinto och potentialen är stor om borrningarna faller väl ut.

Prospekteringsbolag med rutinerad ledning
Arctic Minerals är ett prospekteringsbolag som har tillgångar i Norge och Finland. Bolaget är helt fokuserat på prospektering och kommer inte att vara ett bolag som sätter eventuella fynd i produktion, utan kommer i stället realisera värde genom att sälja delar eller hela tillgångar till större bolag. Bolagets kostnadsmassa är låg vilket gör att en stor andel av kassan går till att skaffa värdefull information om de områden man har. Arctic Minerals nuvarande styrelse och ledning har mycket god erfarenhet av gruvindustrin och har varit med och utvecklat fyndigheter till betydande gruvprojekt,  däribland Kevitsagruvan som numera ägs av Boliden. Styrelse och ledning har också god lokalkännedom tack vare många år i branschen och genom tidigare anställningar i Finlands geologiska myndighet GTK.

Värdefullt samarbete med Rio Tinto
Bolaget har under de senaste åren samlat på sig värdefulla tidiga prospekteringsdata i flera av sina projekt och kommer under kommande år att kunna påbörja borrningar, något som kommer att ge mycket intressanta datapunkter framöver. Arctic Minerals har även ett joint venture med ett av världens största gruvbolag, Rio Tinto, i Peräpohja. Detta visar på att bolaget har intressanta prospekteringsområden som även lockar större aktörer. Ett lyckat prospekteringsresultat kommer med stor sannolikhet att göra att Arctic Minerals kan sälja gruvprojektet vidare med god förtjänst.

Arctic Minerals befinner sig i ett spännande läge
Bolaget är tydligt prospekteringsfokuserat och har flera spännande projekt i Finland där det mest framskridna, Peräpohja, är i ett joint venture med Rio Tinto. Detta visar på att bolaget har mutat in intressanta områden med spännande geologiska förutsättningar för framtida fynd. Bolaget befinner sig i ett spännande skede i sin prospektering där vi kan förvänta oss många nyheter under kommande månader. Skulle Arctic Minerals påvisa positiva prospekteringsresultat ser vi dagens kurs som en mycket intressant nivå, men då bolaget är i relativt tidigt skede är också risken hög. Vi ser ett basvärde för bolaget på 0,75 kr med en stor uppsida om prospekteringsborrningarna faller väl ut. Vi rekommenderar därför att hålla noggrann koll på bolagets nyhetsflöde framöver.

Läs hela analysen