Arctic Paper informerar om betalning av utdelning

Report this content

Arctic Papers årsstämma för verksamhetsåret 2022 ägde rum tisdagen den 6 juni 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 2,7 zloty per aktie, motsvarande cirka 7 svenska kronor per aktie.

Utdelningen utbetalas den 21 juni till Euroclear för vidare distribution, vilket innebär att svenska aktieägare kan räkna med att utdelningen når dem i början av vecka 26.

Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens förslag. En komplett redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll finns på https://www.arcticpapergroup.se/investerare/rapporter/

För ytterligare information:

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper koncernen är ett europeiskt företag och en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi. Företaget är närvarande med egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är huvudägare i den börsnoterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök arcticpapergroup.com  

Prenumerera

Dokument & länkar