Arctic Paper S.A. publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Arctic Papers årsredovisning finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida, liksom hållbarhetsredovisningen för 2020.

Årsredovisningen på engelska kan laddas ned i pdf-format på:

https://www.arcticpaper.com/en/Home/Investors1/

 
Hållbarhetsredovisningen på engelska kan laddas ned i pdf-format på:

https://www.arcticpaper.com/en/Home/Arctic-Paper1/Sustainability-1/CSR-Policy/

 
I årsredovisningens vd-ord kommenterar Michal Jarczyński:

 ”Trots pandemin fortsatte förändringsarbetet i Arctic Paper koncernen under 2020. Vi ökar kontinuerligt vår närvaro inom förpackningssegmentet, arbetet med nya produkter fortgår liksom utvecklingen av nya hållbara energilösningar för respektive bruk. I slutet av 2020 slutförde vi den viktiga investeringen i en fördubbling av kapaciteten för vattenkraft vid pappersbruket i Munkedal.”

 

Denna information är sådan information som Arctic paper S.A. är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 23.30 CET.

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7005

E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och G. De flesta produkterna säljs via företagets försäljningskontor i Europa. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. 

För mer information besök arcticpaper.com

Prenumerera

Dokument & länkar