Arctic Paper S.A., Q2/H1 2020: Stärkt position på en Coronapåverkad marknad

Report this content

• Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 616,0mn (EUR1 139,5mn).
• EBITDA Q2 uppgick till PLN 48,0mn (EUR1 10,9mn).
• EBIT Q2 blev PLN 24,2mn (EUR1 5,5mn) och nettoresultat PLN 10,8mn (EUR1 2,4mn).
• EBIT H1 blev PLN 103,9mn (EUR1 23,5mn) och nettoresultat PLN 73,1mn (EUR1 16,55mn).
• Kombinationen av massa och papper gör koncernen mer motståndskraftig i utmanande tider.
• Koncernen bibehöll en stark likviditet. Nettoskuld/EBITDA uppgick till 0,83 (1,06).
• Medan totala försäljningen påverkades negativt av pandemin lyckades papperssegmentet bättre med en nedgång på 25 procent – mindre än marknaden för grafiskt papper i allmänhet.
• Arctic Paper Munkedals är det första bruket som blir Cradle to Cradle CertifiedTM, ett viktig steg för att bidra till den cirkulära ekonomin.

“Tack vare våra omfattande insatser har pandemins påverkan på intäkterna kunnat begränsas, även om vi inte har lyckats kompensera för nedgången fullt ut.” Michal Jarczyński, CEO

 

1 Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR genomsnittliga kurser för respektive kvartal. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com.

 

Även om det andra kvartalet 2020 påverkades starkt av Coronapandemin och dess effekter på ekonomin, lyckades koncernen möta utmaningarna relativt väl. EBITDA för kvartalet uppgick till PLN 48,0mn (90,5mn) och intäkterna till PLN 616,0mn (762,5mn). För första halvåret blev EBITDA PLN 159,9mn (171,6mn). De konsoliderade siffrorna visar återigen värdet av att kombinera massa och papper eftersom fluktuationerna i segmenten kompenserar för varandra. Arctic Papers finansiella ställning är stark och har förbättrats under perioden genom våra proaktiva åtgärder: nettoskuldsättningen/EBITDA har minskat till 0,83 (1,06). Vi har också lyckats skydda vår organisation mot Covid-19 på ett bra sätt.

Papperssegmentet uppnådde en EBITDA på PLN 30,0mn (35,4mn) och en omsättning på PLN 403,8mn (537,6mn). För det första halvåret 2020 gjordes mer än en fördubbling av EBITDA för papperssegmentet, som uppgick till PLN 114,7mn (51,7mn). Då marknaden för grafiskt papper föll med 32 procent i Europa under andra kvartalet utvecklades Arctic Paper jämförelsevis bättre med en nedgång på 25 procent. Tack vare omfattande åtgärder i form av kostnadsbesparingar, insatser för att optimera rörelsekapitalet och främja högre effektivitet, uppskjutna investeringar och nyttjande av relevanta offentliga stödprogram har påverkan på resultatet varit begränsad, även om vi inte har kunnat kompensera för nedgången fullt ut.

Produktionen uppgick till 114 000 ton under perioden (147 000) och kapacitetsutnyttjandet till 69 procent (92). Samtidigt som nödvändiga anpassningar av produktionen görs löpande är det viktigt att planera för framtiden. Ett exempel är vårt långsiktiga engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi, vilket är i linje med fokus i EU: s återhämtningsplan för ekonomin. Under andra kvartalet var Arctic Paper Munkedals det första bruket i världen som blev Cradle to Cradle CertifiedTM – en globalt erkänd standard för säkra, cirkulära och hållbara produkter som är tillverkade för en cirkulär ekonomi.

Rottneros pressades också av pandemin och försäljningen minskade till SEK 510mn (582mn) och ett EBITDA-resultat på SEK 31mn (131mn). Kvartalets resultat påverkades negativt med SEK -23mn (0mn) på grund av beslutet att skjuta fram den planerade stängningen för underhåll som normalt sker under tredje kvartalet vilket begränsade produktionen under perioden till 97 700 ton (107 700).

Pandemin har en stark inverkan både på ekonomin som helhet och på utvecklingen av vår koncern. Effekterna kommer även att synas under det tredje kvartalet. Trots att det fortfarande råder stor osäkerhet om framtiden ser vi nu tydliga tecken på en återhämtning i efterfrågan. Jag är övertygad om att Arctic Paper kommer att komma starkare ut ur krisen, även om vi ännu inte har sett slutet på pandemin.

 

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A.

 

Finansiell kalender för 2020: Q3 2020, 16:e november, 2020

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7005

E-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. 

För mer information besök arcticpaper.com

Prenumerera

Dokument & länkar