Skolinspektionen återkallar tillstånden för Edinit AB och Humanus Jobb Syd AB

Report this content

Arenakoncernen har bedrivit skolverksamhet under de senaste två åren i dessa bolag. Skolinspektionen har under tiden gjort ett antal tillsyner där verksamheterna har ansetts uppfylla krav i skollagen och övriga föreskrifter. Mot bakgrund av bl.a. detta förvånar dagens beslut oss väldigt mycket säger Rasmus Rossi, Vd i Edinit AB.     

Skolinspektionen menar främst att styrelsen inte agerat tillräckligt snabbt för att få bort personer som inte följer skolans värdegrund.

Skolans värdegrund genomsyrar våra verksamheter och vi har ett stort antal anställda. Besluten grundas på två anställda, varav en sades upp i augusti 2023 i direkt anslutning till att vi fick kännedom om att personen inte följde skolans värdegrund. Den andra personen har av tillsynsmyndigheter fått beröm för att undervisning och den verksamhet som denna arbetat i har haft god kvalitet. Vi har inte fått några indikationer på att denna person inte skulle följa skolans värdegrund i sitt arbete, säger Rasmus Rossi, Vd i Edinit AB. 

Edinit AB och Humanus Jobb Syd AB anser att besluten är felaktiga och kommer att överklaga dessa till förvaltningsrätten. Vi gör tillsammans med våra juridiska ombud bedömningen att vi har goda möjligheter att få besluten upphävda och att verksamheten därefter kommer att kunna drivas vidare.

Rasmus Rossi, VD, rasmus.rossi@arenakoncernen.se, telefon: 010-240 01 67

alternativt se bolagets hemsida, www.arenakoncernen.se

Arenakoncernen består av bolagen Arbetslivsresurs, Arena Utbildning, Arena Personal, Humanus Jobb Syd AB, Niana och World Class. Tillsammans erbjuder våra verksamheter långsiktiga och hållbara lösningar för individer, organisationer, företag och medarbetare. Koncernen tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom Bemanning & Rekrytering, Hälsa & Rehabilitering, Utbildning samt Karriär & Omställning.
 

Arenakoncernen idag!

Totalt cirka 1700 anställda i Sverige
Finns på 160 orter i Sverige
Omsatte cirka 933 Miljoner kronor 2022

Prenumerera