Arete förvärvar webbkonsult

Arete förvärvar webbkonsult * Arete har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av Fametrain Re:active för en förvärvskostnad om 28 Mkr. * Fametrain Re:active tillför kompetens inom e-braining och gör Arete till en komplett samarbetspartner inom e-business. * Aretes omsättning ökar genom förvärvet med omkring 10% på helårsbasis. Arete har undertecknat ett Letter of Intent gällande förvärv av Fametrain Re:active AB. Ambitionen är att efter genomförd due diligence och avtalsförhandling slutföra förvärvet i mitten av juni. En viktig del i Aretes tillväxtstrategi är att växa genom förvärv som kompletterar koncernen tekniskt och/eller geografiskt. Re:active kompletterar Arete mycket väl och tillför koncernen webbkunskap som innebär att Arete blir en komplett samarbetspartner inom e-business. Förvärvet bidrar även till att Aretekoncernen får nya ingångar till befintliga och potentiella kunder via företagsledningar och marknadsavdelningar. Förvärvad verksamhet Re:active är en webb- och reklambyrå med 23 anställda. Reklamdelen, som drivs genom det helägda dotterbolaget Rabalder, grundades 1994 och har idag 10 medarbetare. Inom webbverksamheten som grundades 1996 har Re:active idag 13 medarbetare med ambition om en snabb expansion. Fametrain Re:active ingår i ett globalt samarbete, Worldwide Partners, med 90 olika bolag i Europa och USA. Inom ramen för det ämnar aktörer i tolv länder att starta ett bolag på Re:actives initiativ, Fametrain International AB, med huvudkontor i Stockholm. Syftet är att skapa starka synergier mellan länderna i form av utbyte av färdig kod och andra lösningar. Re:active omsatte 13 Mkr under 1999 och redovisade samtidigt en vinst före skatt om drygt 0,6 Mkr. Prognosen för innevarande är en omsättning på 17 Mkr och en vinst före skatt om 2 Mkr. För år 2001 prognostiseras Re:active växa med mer än 100 procent. Bland kunderna märks Bidlet, Dokumenthuset, Finansförbundet, Framfab Innovation, Futurestep, Operan, Pizza Hut, Röda Korset, SKTF, Sandys, Svenska Lagerhus och Telia m.fl. Finansiella aspekter Med anledningen av förvärvet nyemitterar Arete 184 211 aktier, som tillika utgör köpeskillingen. De nyemitterade aktierna motsvarar 6,9 procent av såväl kapital som röster i Arete efter full utspädning. Övertagandet beräknas ske i mitten av juni 2000 och organisatoriskt kommer Re:active att bilda ett eget dotterbolag som redovisas under affärsområdet Systemutveckling. Aretes VD och koncernchef Anders Hägg sammanfattar: "Det här ett förvärv som är strategiskt rätt. Re:active har den kompetens Arete till viss del saknat för att bli en komplett partner inom e- business. Till skillnad från Arete arbetar Re:active enbart mot företagsledningar och marknadsavdelningar, vilket ger oss en ny ingång till befintliga och potentiella kunder. Kombinationen av Arete och Re:active gör att vi nu kan initiera, utveckla och även driftsätta färdiga e-handelslösningar". Re:actives VD Simon Disheden: "Detta ger oss större möjligheter att förverkliga de spjutspetsidéer som finns inom Re:active och Rabalder samt en bredare bas att stå på för vår vidare expansion. Dessutom stämmer personkemi och företagskultur väl överens, vilket borgar för en god utveckling tillsammans". Kontaktpersoner: Anders Hägg, VD och koncernchef Arete tel: 08 - 692 93 00 eller e-mail: anders.hagg@arete.se Simon Disheden, VD Fametrain Re:active tel: 08-440 82 80 eller e-mail: simon@rabalder.se Bakgrund Arete: Arete är ett lönsamt IT-konsultbolag med brett tjänsteutbud och stor kompetens. Konsulternas erfarenhet sträcker sig från att leda projekt till att utveckla system som täcker hela värdekedjan från informationslager till presentationsgränssnitt. Basen i verksamheten är Systemutveckling. Därutöver har Arete tre kompletterande affärsområden: Teknisk infrastruktur, Affärssystem samt Rekrytering och urval. Arete har under den senaste femårsperioden haft en årlig omsättningsökning med 38 procent med en genomsnittlig vinstmarginal om drygt 18 procent, samtidigt som personalomsättningen har varit låg. Sedan den 15 juni 1999 är Arete AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar