Arete övertar förvaltningsansvar på Bankgirocentralen

Arete övertar förvaltningsansvar på Bankgirocentralen Arete, ett dotterbolag inom TurnIT-koncernen, har fått i uppdrag av Bankgirocentralen (BGC) att förvalta och utveckla de applikationer som ligger på BGCs Domino-plattform. Avtalet löper under ett år med option på förlängning. Genom att lägga ut förvaltningsansvaret på Arete vill BGC säkerställa en kontinuitet och tillfredställande kvalitetsnivå på berörda applikationer för att kunna ge organisation en bra service och hög nyttjandegrad. Arete har lång erfarenhet av systemförvaltning och har samlat dessa erfarenheter i konceptet "Affärsdriven Förvaltning". Konceptet baseras på att förvaltning och underhåll fastställs utifrån önskvärd effekt på affärs-verksamheten. Affärsdriven förvaltning ger möjligheter till kostnadsbesparingar och bättre service tack vare en tydligt strukturerad förvaltningsprocess, tydliga ansvarsroller och lönsamhetskalkyler för varje anpassning eller tillägg. BGC sökte en leverantör som kunde tillföra BGC en stabil och trygg förvaltning. Aretes tydliga förvaltningsmetodik i kombination med djup kompetens inom Lotus Domino gjorde att valet föll på Arete som leverantör. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. Mer information om Arete finns på www.arete.se TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernen består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sex dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Bankgirocentralen (BGC) -Innovativa produkter för betalningar, digital säkerhet och clearing- BGC är bankernas produktbolag. Genom affärsområdena BGC Betalningar, BGC Affärsinformation och BGC Clearing och Interbank erbjuder BGC innovativa produkter för förmedling av betalningar och transaktionsinformation, digital säkerhet, clearing och säker hantering av affärsinformation. BGC erbjuder även effektivt och kompetent stöd i utvecklingsarbeten och kunskapsdelningsprocesser hos kunder och partners. För mer information kontakta: Arete - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08-785 22 02, Mobil: 070-585 10 28, anders.hagg@arete.se - Peter Bergkvist, Konsultchef Arete, Tel: 08-50 60 24 03, Mobil: 070-517 01 99, peter.bergkvist@arete.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT, Tel: 08-785 26 05, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se BGC - Annette Tysander, Informationschef på BGC, Tel: 08-725 68 68, Mobil: 070-425 68 68 - Susanne Hellström-Arbinge, Gruppchef Systemutveckling & Förvaltning på BGC, Tel: 08-725 66 29, Mobil 070-664 63 52 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar