Arete utvecklar ärendehanteringssystem åt Naturvårdsverket

Arete utvecklar ärendehanteringssystem åt Naturvårdsverket Naturvårdsverket har gett Arete i uppdrag att utvecklat ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Första delen av systemet togs i drift i mars 2003 och resterande del ska tas i drift i maj 2003. Genom systemet möjliggörs bland annat dokumenthantering, uppföljning och analys av beviljade klimat-investeringsprogram. Systemet stödjer Naturvårdsverkets lokala klimatinvesteringsprogram, även kallat KLIMP (Klimatinvesteringsprogram). Genom programmet kan kommuner, organisationer och företag ansöka om stöd till åtgärdsprogram som minskar utsläppen av växthusgaser eller innebär energibesparingar. Ärendehanteringssystem, även kallat Klimax (Klimat Maximering), är utvecklat i Java, Swing, J2EE, Web Locic Server och MS SQL Server. Arete kommer även att tillhandahålla utbildning för slutanvändarna. Systemet är skräddarsytt åt Naturvårdsverket för att möjliggöra informationsinsamling, analyser samt flerårig uppföljning av beviljade klimatinvesteringsprogram och dess ingående åtgärder. Naturvårdsverket valde Arete som leverantör genom avrop från ett ramavtal. Bolagen har även tidigare samarbetat. Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Myndighetens stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. TurnIT är noterat på Stockholmbörsens O-lista. För mer information besök www.arete.se. TurnIT är en IT-koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag. Koncernens består från och med 1 januari 2003 av nedanstående sju dotterbolag fördelade inom två affärsområden. Affärsområde Programvara/Konsulting som består av Arete, Computas och IAR Systems arbetar inom en fokuserad nisch av konsult- och programvarumarknaden. TurnITs konsulter kännetecknas av lång erfarenhet och kvalitet i kombination med specialistkunskaper inom prioriterade områden. Affärsområde Distribution består av CityData, LAC, Network Innovation och SweDeltaco. Bolagen erbjuder olika programvaror och datatillbehör och har starka ställningar inom respektive nisch på marknaden. Mer information om bolagen finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08 785 22 02, Mobil: 070 585 10 28, anders.hagg@arete.se - Clas-Olov Ohnell , Marknadschef Arete Ambrosia, Tel 08 50 60 24 06, Mobil 070 510 10 24, Clas-Olov.Ohnell@ambrosia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar