Goodyear väljer Arete

Goodyear väljer Arete Goodyear väljer att samarbeta med Arete affärssystem AB när den nordiska enhetens affärssystem ska integreras in i Goodyear Europa. Aretes konsulter kommer att arbeta inom områdena ekonomi, logistik och lager samt på projektledarnivå. Beräknad produktionsstart är januari 2001. Inom Goodyear/Dunlop Europa pågår ett stort antal projekt för att förbättra logistikkedjan och utveckla affärsprocesser på europeisk nivå. Som ett led i den strategin ska nu Goodyear Nordens affärsprocesser utvecklas i den europeiska modellen. Projektet kommer det närmaste året att engagera 5 konsulter från Arete affärssystem. "Då Arete i slutet av 1999 fick uppdraget att integrera Goodyear och Dunlop såg det tidsmässigt svårt ut att få till en bolagsmässig och systemmässig integration. Idag kan vi konstatera att vi redan från första dagen i det nya årtusendet var fullt förberedda och operativa inom alla moduler, så att den första kundordern på Dunlop kunde placeras i ett gemensamt SAP system. Vi ser nu fram emot att åter samarbeta med Arete", säger Goodyears nordiske ekonomidirektör Helge Berntsen. "Det är ett mycket intressant projekt där vår branscherfarenhet och breda kunnande inom SAP R/3 kommer väl till pass", säger Eva Bergander på Arete affärssystem. Kontaktpersoner: Eva Bergander, Arete affärssystem, 0709-393962, e-mail: eva.bergander@arete.se Helge Berntsen, Goodyear Dunlop Sverige AB, 08-4662035, e-mail: helge.berntsen@goodyear.com Arete affärssystem Arete affärssystem, etablerat i maj 1999 ingår i Aretekoncernen och fokuserar på konsultverksamhet inom området affärssystem, framför allt SAP R/3. Kundbasen utgörs av mindre och medelstora företag inom handel/konsumentprodukter, läkemedel och offentlig sektor. För ytterligare information se även www.arete.se samt www.goodyear.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar