Integration mellan bassystem och Internet

Report this content

Integration mellan bassystem och Internet O-listenoterade IT-konsultbolaget Arete redovisar en omsättningsökning med 52 procent till 158,4 MSEK (104,4) för verksamhetsåret september 1999 - augusti 2000. Under det senaste halvåret har efterfrågan inom Arete it-kompetens och Arete datastöd, koncernens två största dotterbolag, varit mycket god. Arete bedömer att investeringarna inom koncernens största kundsegment, finans (bank, finans och försäkring), kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Ett tecken på detta är det ökande antal ramavtal som nu tecknas på marknaden. "Vi har under verksamhetsåret stärkt vår marknadsposition inom finans genom tecknande av ramavtal med Folksam och SPP. Det är ett tydligt bevis på ett ökat förtroende från våra kunder och att vi är mycket konkurrenskraftiga", säger Anders Hägg, VD och koncernchef Arete. "Ett ökande antal uppdrag kommer från området telekom. Mobila internettjänster bedöms vara ett viktigt konkurrensmedel för företag framför allt inom området finans. De system som byggs kommer att ha en hög integration mellan bassystem och Internet. Arete har idag tjänstebredden för att klara dessa uppdrag. I vår framtida expansion kommer vi dessutom att prioritera telekom och särskilt mobilt internet", säger Anders Hägg. Kontaktpersoner: Anders Hägg, VD och koncernchef Arete AB, tel: 08-692 93 02 eller e-mail: anders.hagg@arete.se För ytterligare information hänvisas till dagens bokslutskommuniké som finns tillgänglig på www.arete.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar