Forskningsbolaget Arexis AB tillförs 63 MSEK genom riktad nyemission

Forskningsbolaget Arexis AB tillförs 63 MSEK genom riktad nyemission Arexis AB tillkännager idag slutförandet av en riktad nyemission som tillför bolaget 63 MSEK med Industrifonden som ny huvudinvesterare tillsammans med 3i, SEB Företagsinvest och InnovationsKapital som också deltar i emissionen. Sedan starten 1999 har Arexis etblerat en stark forskningsorganisation med fokus på metabola och inflammatoriska sjukdomar. Arexis AB arbetar med unika och patentskyddade resurser för att klarlägga genetiska orsaker till folksjukdomar. Detta möjliggör tids- och resurseffektiv utveckling av nya, effektiva och selektiva läkemedel genom ett antal samarbets- och licensavtal med multinationella läkemedelsbolag och andra organisationer. Kapitaltillskottet ger företaget resurser att nå viktiga milstolpar och föra utvecklingen av nya läkemedel närmare marknaden. För mer information vänligen kontakta: VD Lennart Hansson, (031/749 11 10, 0706/31 00 31) eller styrelseordförande Anders Vedin (0708-76 15 70). Arexis AB är ett läkemedelsinriktat forsknings- och utvecklingsbolag som använder sig av genetisk analys i utvalda sjukdomsmodeller för att identifiera specifika gener med koppling till multifaktoriella metabola och inflammatoriska sjukdomar. Arexis grundades 1999 och har som mål att möta medicinska behov genom förbättrade behandlingar i form av effektiva och selektiva nya läkemedel. Huvudkontoret ligger i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar