Ändring av antal aktier och röster i Arise AB (publ)

Report this content

Under januari månad har antalet aktier och röster i Arise AB (publ) ökat med anledning av konvertering av konvertibler av serie 2017/2022 utgivna inom ramen för en företrädesemission av konvertibler 2017. Per den 29 januari 2021 uppgår antalet aktier och röster i Arise AB (publ) till 37,094,230.

Halmstad den 29 januari 2021

ARISE AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

 
Informationen i pressmeddelandet är sådan som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 15.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.
 
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

 
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel.
+46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Taggar: