• news.cision.com/
  • Arise AB/
  • Arise och HT Skogar ingår partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige

Arise och HT Skogar ingår partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige

Report this content

Arise och Hällefors Tierp Skogar (HT Skogar) har gemensamt identifierat en spännande möjlighet att bygga ut mer än 1 500 MW vindkraft på marker som ägs av HT Skogar.

För att ta tillvara den potential som finns har avtal ingåtts som ger Arise exklusiva rättigheter att utveckla de potentiella vindkraftsprojekten på de berörda markerna.

Gemensamt för områdena är att de är belägna i elprisområde 3 och att de potentiellt kan stärka upp elförsörjningen i en del av landet som ligger nära storstäderna Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro, där det långsiktiga elbehovet är stort.

I och med detta samarbete uppgår Arise utvecklingsportfölj till mer än 2 600 MW. 

Daniel Johansson, VD, Arise AB: ”Vi hoppas kunna bidra ännu mer till landets elförsörjning genom att utveckla fler vindkraftsprojekt, och är oerhört glada att tillsammans med HT Skogar kunna ta oss an denna angelägna uppgift!”  

Dan Glöde, VD, HT Skogar: ”Som komplement till vårt aktiva och hållbara skogsbruk känns det väldigt bra att tillsammans med Arise, en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft, skapa möjligheter för utveckling av förnybar och utsläppsfri elproduktion i Mellansverige.” 

Halmstad 19 juli 2021

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Johansson, VD, Arise AB +46 702 244 133

Linus Hägg, Finansdirektör, Arise AB, + 46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 14.15 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera