Arise slutför försäljningen av Jädraås

Report this content

Arise AB (publ), har idag genomfört försäljningen av sitt 50 % ägande i Sirocco Wind Holding AB, (“Transaktionen”), vilket äger vindparken Jädraås om cirka 213 MW, (“Jädraås”). Transaktionen genomfördes i linje med de villkor som kommunicerades den 28 februari 2019.

Halmstad den 22 mars 2019

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Daniel Johansson, CEO Arise AB, + 46 702 244 133

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 16.20 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar