Elproduktion september månad 2012

September månad bjöd på friska vindar och bra elproduktion. Totalt producerades 34 GWh i bolagets vindkraftparker vilket är 30 % (7,8 GWh) över förväntat.

            
   
Halmstad den 1 oktober 2012
ARISE WINDPOWER AB (publ)


Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012 kl. 11.00.För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680
         

Om Arise Windpower                
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar