Februari månads produktion 40,3 GWh

Report this content

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 40,3 GWh, jämfört med månadens budget om 56,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 21,4 GWh egen produktion och 18,9 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 26,7 GWh respektive 29,5 GWh.

Halmstad den 6 mars 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl.16.45 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar