Februari månads produktion 75,6 GWh

Bättre vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 75,6 GWh (51,1 GWh), vilket är 3,6 GWh över budget.

Månadens produktion fördelade sig på 35,2 GWh Egen (32,3) och 40,4 GWh Samägd (18,8) vindkraft.

Halmstad 5 mars 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB (publ), +46 706 300 680

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2015 kl. 10.00.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar