Korrigering av pressmeddelande relaterat till inbjudan till telefonkonferens

Det pressmeddelande som lämnades för offentliggörande kl. 11.40 CET i rubricerat ärende innehöll en felaktig märkning om att det rörde sig om insiderinformation. Detta var inte fallet.

Telefonkonferensen kommer att hållas i enlighet med det tidigare pressmeddelandet.

Halmstad den 1 februari 2019

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl.17.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar