Ökad livslängd för Arise vindkraftparker

Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade ekonomiska livslängden för bolagets egna vindkraftparker att öka från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Den kvarvarande genomsnittliga livslängden ökar därmed från drygt 15 år till drygt 20 år. Detta förväntas resultera i att avskrivningar på årsbasis minskar med cirka 9 mkr med start från och med augusti 2020.

”Det är ytterst glädjande att våra parker efter en ordentlig genomgång beräknas ha en 30-årig livslängd. Att den kvarvarande livslängden ökar från drygt 15 till drygt 20 år stärker det långsiktiga värdet i våra parker.” säger VD Daniel Johansson.

Halmstad den 17 juli 2020

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CET.För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar