Penser Access: Arise - Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW står näst på tur till försäljning, i kombination med den gynnsamma makro- och efterfrågebilden på nya vindkraftsparker, att bolaget har goda chanser att nå sitt mål att sänka bolagets nettoskuld till under 700 mkr vid utgången av 2020. Det skulle motsvara en halvering av nettoskuld/EBITDA från dagens nivå på 5,0x till 2,5x 2020e och en FCF yield på över 20% per år till dess. Trots en brant uppvärdering av aktien under 2018 så handlas den nu till P/E är 9x ’19e, 5x ’20e. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen:https://links.penser.se/f/a/arise_20190218.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera