Penser Access: Arise - Markant expansion av portföljen in i 2024-2025

Trots svag omsättning och lönsamhet i Q2'20 visar Arise att bolagets starka operationella momentum är intakt. Efter en livstidsförlängning av egenägda parker med fem år och en utökning av portföljen med projekt i tidig fas till 2024-2025 så ser vi framförallt två händelser under andra halvåret som viktiga triggers för aktien, dels den planerade försäljningen av Ranasjö- och Salsjöhöjden på 240 MW som väntas avslutas före årsskiftet, och dels refinansieringen av bolagets obligationslån som väntas till hösten 2020 där vi räknar med en sänkning av upplåningskostnaden med som minst en halvering. Sammantaget ser vi potential för rörelsevinster på väl över 1,2 mdkr de kommande fem åren, men utesluter inte en viss risk för påverkan på prisbilden på projekt långsiktigt. Sammantaget ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arise_20200720.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera