Penser Access: Arise - Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet av 2020. Med ett betydande kassaflöde från redan bokade affärer (ca 180 MW), en solid pipeline av storprojekt där Skaftåsen (165 MW) står först på tur ut till försäljning 2019, förbättrade kraft- och certifikatpriser och en fortsatt positiv trend i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska lyckas. De kommande två årens kassaflöde motsvarar då en genomsnittlig FCF-yield på 20%, samtidigt som P/E-talet är 6x’19 och 5x’20. Sammantaget ser vi därför en hög potential till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/36426/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera