Redeye - Arise ser fram emot kvothöjning

Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från vindkraftdriften om 99 MSEK, vilket prickade vår prognos. Resultatutfallet i Q1 landade på samma nivå som ifjol där fallande priser på el och certifikat vägdes upp av högre produktion. Den 10 juni väntas Riksdagen och Stortinget besluta om höjda kvoter i elcertifikatsystemet. Det blir en markant justering som kan ge stöd åt stigande priser. Den nya regeringens höjda ambition om utbyggnad av förnybar energi (från 25 till 30 TWh), förutsätter förbättrade villkor för att få igång investeringarna. Faktorer som kan driva en omvärdering är stigande certifikatpriser samt annonsering av någon ny stor affär. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/-I6

Detta är en pressrelease från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera