Redeye: Arise - Starka kassaflöden kommande året

Resultatmässigt var utfallet i bokslutsrapporten var strax över vår prognos. Skillnaden, både mot fjolåret och våra förväntningar beror på att resultatbidraget från projektaffärerna återigen var högre. Arise räknar med ett starkt kassaflöde det kommande året. Minskat rörelsekapital och kvarstående vinstavräkning i projektaffärerna väntas bidra med ytterligare cirka 170 MSEK till kassaflödet. Nettoskulden ser alltså ut att minska markant under det kommande året.

Läs mer och ladda ned Henrik Alveskogs senaste research update: http://bit.ly/2ElMKBl

Följ bolag hos Redeye för att direkt få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera