Valberedningens förslag till styrelse i Arise AB (publ)

Report this content

Arise AB:s (publ) valberedning föreslår omval av ledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar, Peter Nygren och Maud Olofsson inför årsstämman i Arise den 5 maj 2015. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen består av Johan Claesson (CA m.fl.), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Leif Jansson (L Energy Holding & Ny Holding AB etc.), Unni Hongseth (Statkraft) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm.

Halmstad den 30 mars 2015

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Leif Jansson, IR-chef Arise AB, + 46 707 340 554
Jonas Frii, styrelsens sekreterare, + 46 70 762 08 54

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 kl. 10.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta vindkraft i egen regi och för investerare i syfte att sälja el producerad med landbaserade vindkraftverk. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar