Arjo delårsrapport januari-september 2021

Report this content

”Vår lönsamma tillväxt fortsätter i det tredje kvartalet med en försäljningsökning med över 5 % organiskt och ett justerat rörelseresultat som ökar med nästan 35 %. Under kvartalet har vi även nått flera viktiga milstolpar i kommersialiseringen av den nya SEM-skannern, bland annat har vi tecknat kontrakt med en av USAs största inköpsorganisationer”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef. ”Vi går in i årets sista kvartal med hög aktivitetsnivå och välfyllda orderböcker och ser fram emot att leverera ett starkt avslut på 2021”, tillägger Joacim Lindoff.
 

Juli-september 2021 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 247 Mkr (2 143).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 5,1 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 16,8 % till 524 Mkr (448).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 34,6 % till 280 Mkr (208).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 252 Mkr (176).
  • Resultat per aktie ökade till 0,69 kr (0,49).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 390 Mkr (525).

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 28 oktober kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 583 52
USA: +1 646 722 4903
UK: +44 333 300 9032

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q3-2021

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2021/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q3-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media