Affärsresebyrån Ark Travels nyemission fulltecknad

Affärsresebyrån Ark Travels nyemission fulltecknad Efter avslutad teckningsperiod i Ark Travels nyemission med företrädesrätt, meddelas att densamma blivit fulltecknad. Vid en extra bolagsstämma i Ark Travel AB den 10 december 2002 beslöts att öka aktiekapitalet med högst 387.741 kronor genom utgivande av högst 387.741 aktier, envar aktie å nominellt 1 krona. Aktierna tecknades av aktieägarna med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de förut ägde. Varje innehav av fyra aktier i bolaget gav rätt att teckna en ny aktie. Teckning av aktier har skett under perioden 14 januari 2003 t.o.m. den 28 januari 2003 genom kontant betalning med 13,50 kronor per aktie. Under januari månad har också ett optionsprogram introducerats för anställda i Ark Travel-koncernen. Programmet har mottagits mycket positivt och fulltecknats. "Det är oerhört glädjande att majoriteten av de anställda är så engagerade i koncernens framtid och ser den potential vi har på marknaden", säger VD Lena Bergman. Bolagsstämman den 10 december 2002 beslöt om emission av skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med optionsrätt till nyteckning av sammanlagt 80.000 aktier, envar aktie å nominellt 1 krona. Varje anställd fick rätt att förvärva minst 400 optionsrätter till ett pris om 0,60 kronor per optionsrätt. Teckning av nya aktier med stöd av optionsrätterna kan äga rum fr o m den 15 november t o m den 15 december under vart och ett av åren 2003, 2004 och 2005. Teckningskursen är 25 kronor per aktie, förutsatt att omräkning av teckningskursen ej sker enligt emissionsvillkoren. Vid fullt utnyttjande av optionsrätter för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 80.000 kronor. För ytterligare information, kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, Ark Travel, tel: 08-660 18 70, mobil: 0709-13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se Se även www.ark.se Om Ark Travel ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärs- och konferensresor över hela världen. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travels vision är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Dokument & länkar