Ark Travel förvärvar A&L Travel Support AB och Facilitate AB

Report this content

Ark Travel förvärvar A&L Travel Support AB och Facilitate AB Affärsresebyrån Ark Travel går samman med branschkollegan A&L Travel Support. Det nya företaget blir marknadens fjärde största med 115 medarbetare på fem orter och en omsättning på ca en miljard år 2003. Samtidigt förvärvar koncernen Ark Travel Facilitate AB, ett konsultföretag inom administrativa tjänster i resebranschen. Facilitate kommer att ta hand om Ark Travels egen administration med personalneddragningar som följd. "Ark Travel skapar med dessa förvärv en unik position på resemarknaden. Vi får en utökad geografisk spridning och blir en koncern med starka finanser och god intjäningsförmåga" säger Lena Bergman, VD och koncernchef i det nya bolaget. Högkvalitativa resetjänster och långa kundrelationer är centralt för båda företagen, vilket underlättar samgåendet mellan de två affärsresebyråerna. A&L Travel Support har sin bas i Gävle och en tonvikt på kunder inom offentlig sektor. "Ark Travel har en likartad företagskultur som A&L Travel Support med en tradition att växa organiskt och mycket kunnig personal med lång branscherfarenhet" fortsätter Lena Bergman. "När vi nu blir större kommer vi att kunna erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder i ett nytt gemensamt Ark Travel. Våra stabila organisationer i Gävle och Sundsvall kommer att bli ett nav i den fortsatta verksamheten" säger A&L Travel Supports VD P.A Berglund. A&L Travel Support är ett lönsamt och expansivt företag. (Se nyckeltal under Fakta nedan). Företagsköpet bidrar till ett förbättrat resultat med en beräknad omsättning år 2003 på en miljard kronor. Genom förvärvet får Ark Travel nya kontor i Gävle och Sundsvall, dvs totalt fem kontor. Ledningen inom A&L Travel Support kommer att fortsätta verka i den nya koncernen och ingå i Ark Travels nya ledningsgrupp. Konsulter inom smartare administration Företagsgruppen Ark Travel förvärvar även majoriteten av aktierna i konsultbolaget Facilitate AB. Företaget blir ett nytt fristående affärsområde inom "facility management" i koncernen. Det nya affärsområdet kommer att erbjuda spetskompetens inom administrativa lösningar för mindre och medelstora resebyråer på områdena ekonomi, inköp, IT och övrig administration. Facilitate AB tar samtidigt över Ark Travels egen administration med personalneddragningar som följd. "Tillskottet av Ark Travels och A&L Travel Supports volymer bör vara mycket intressant för nya kunder bland små och medelstora resebyråer i Sverige", säger Facilitate:s VD Jan-Anders Holmqvist. Fakta Personerna. Koncernchef för Ark Travel blir VD Lena Bergman. Vice verkställande koncernchef blir Jan-Anders Holmqvist. Produktionschef Affärsresor blir P.A Berglund. Ekonomichef blir A&L Travel Supports nuvarande ekonomichef, Pär Selgeryd. Affärerna. Ark Travel of Sweden AB förvärvar 100 procent i bolaget A&L Travel Support AB. Köpet av A&L Travel Support genomförs per den 27 december 2002. Ark Travel AB förvärvar även majoriteten i i Facilitate AB. Det senare förvärvet genomförs per den 10 december 2002. Tekniskt görs affären med A&L Travel Support genom en kontant köpeskilling. Förvärvet av majoriteten i Facilitate AB görs genom en apportemission på högst 25.925 aktier med en kurs på 13,50 kr per aktie. Styrelsen i Ark Travel kommer också att lägga fram ett förslag till en företrädesemission på högst 387.741 nya aktier med en kurs på 13,50 kr per aktie. Emissionen kommer att vara garanterad av ett antal aktieägare i Ark Travel. Vidare föreslår styrelsen ett optionsprogram för anställda inom Ark Travel koncernen om högst 80.000 optioner med en teckningskurs på 25 kr per aktie. Nyckeltal. Ark Travel hade under 2001 en omsättning på 517 mkr, vilket motsvarade en ökning med 18,1% mot föregående år. Resultatet före skatt 2001 var 4,7 mkr. A&L Travel Support hade 2001 en omsättning på 357 mkr, vilket motsvarade en ökning med 42% jämfört med föregående år. Resultatet före skatt 2001 var 1,3 mkr. Omsättningen under perioden januari - september 2003 var 294,3 mkr. Motsvarande omsättning för Ark Travel under samma period var 360,7 mkr. För ytterligare information, kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, Ark Travel, tel: 08-660 18 70, mobil: 0709-13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se Jan-Anders Holmqvist, Verkställande direktör, Facilitate AB, tel: 08-540 242 37, mobil: 0708-79 71 02, e-mail: jah@8bla.se P.A Berglund, Verkställande direktör, A&L Travel Support AB, tel: 08-528 028 28, mobil: 070-662 03 02, e-mail: pa.berglund@al.se Se även www.ark.se Om Ark Travel ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travels vision är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. Om A&L Travel Support A&L Travel Support AB etablerades 1958 och ägs av Simsonship AB i Stockholm. Företaget har specialiserat sig på affärs-, grupp- och konferensresor och har en trogen kundkrets. A&L Travel Support har idag kontor i Gävle, Sundsvall, Sandviken och Stockholm. Om Facilitate AB. Facilitate AB etablerades 2002 och har som affärsidé att underlätta för företag i affärsresebranschen att förbättra och stärka sina verksamheter genom att utveckla och leverera heltäckande lösningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar