Bokslutskommuniké jan - dec 2002

Bokslutskommuniké jan - dec 2002 Positivt kassaflöde och resultat för helåret 2002 · Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick för helåret 2002 till 0,1 mkr ( 4,8 mkr) · Resultat efter finansnetto för helåret 2002 uppgick till -0,9 mkr (4,7 mkr) · Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,55 kr ( 2,02 kr) · Ark Travels styrelse föreslår att en utdelning om 0,50 kr per aktie ska utgå för räkenskapsåret 2002 · Omsättningen för helåret 2002 uppgick till 479,5 mkr (517,0 mkr) · Förvärv av 28% andel i Resejouren Travel Development Services AB · Förvärv av branschkollegan A&L Travel Support AB · Förvärv av 70% i Facilitate AB, ett konsultföretag inom administrativa tjänster · Extra bolagsstämma beslutade om nyemission samt optionsprogram till anställda ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00380/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00380/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Dokument & länkar